Edukacja wojskowa w 22 Karpackiej Brygadzie Piechoty Górskiej w Kłodzku

25.04.2019 r. klasa mundurowa 2a na zajęciach z edukacji wojskowej obserwowała przebieg egzaminu praktycznego kolegów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Kłodzka. 
Egzamin obejmował zagadnienia z taktyki, terenoznawstwa, regulaminów wojskowych i musztry oraz szkolenia medycznego, strzeleckiego, posługiwania się sprzętem i indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami.
Opiekunami były Panie: Danuta Giereś i Ewa Jocher.